Image
image
image
image


Det finns tre titlar inom QINOpraktik, Diplomerad, Certifierad och Master.               Tillbaka till Svenska sidan
Klicka här för att komma till skolan

1, Diplomerad QINOpraktikterapeut:

Alla diplomerade QINOpraktikterapeuter måste uppfylla följande kriterier/kurser:

1, Gått en grundutbildning till minst dipl Massör (OBS; ingen helgutbildning, utan en av SFKM eller KrY godkända utbildningar
    (t ex Axelsons eller Medicinskt Kursforum).
2, Gått QINOpraktik 1 till 4 (sammanlagd kurstid 75 timmar), samt klarat 3 skriftliga tentor och 2 praktiska prov
3,Gjort minst 60 st godkända elevbehandlingar
4, Vara införstådda med QINOpraktikens grunder och accepterat våra etiska och moraliska aspekter.
5, Vara medlemmar i profesionella förbund och att de innehar en gedigen ansvarsförsäkring.
6, Måste genomföra minst 1 fördjupningskurs vart tredje år.


         

2, Certifierad QINOpraktikterapeut:

Måste dessutom:
- Ha jobbat med QINOpraktik i minst 2 år
- Även gått QINOpraktik, steg 5
- Gått minst 2 fördjupningskurser
- Genomfört minst 2 st elevklinik på SQS (under handledning):
- Genomfört minst 60 elevbehandlingar hemma.
- Vara medlemmar i profesionella förbund och att de innehar en gedigen ansvarsförsäkring.
- Måste genomföra minst 1 fördjupningskurs vart tredje år.

Till Certifieringen:

Tentamen: snitt på 90% rätt. 2 tentor, en teoretisk och en praktisk
Alla tentamenfrågor och praktiska moment kommer från QINOpraktik, steg 1-5. Inget annat.
 

3, Master of QINOpractic Medicine:

Den högsta nivån inom QINOpraktiken.
Diplomerad QINOpraktikterapeut och uppnått nästa nivå; Certifierierad.
Dessutom har de:

1, Läst:
QINOpraktik 6 - Neurologisk Balansering (är en fristående kurs som kan tas av vem som helst, bara du har en utbildning inom detta yrke, minst massör)
QINOpraktik 7 - Emotional Release Technique (ERT) och tillämpad NLP, finns ej att få i Sverige idag (bara hos oss).
QINOpraktik 8 - Anti-Stress, Stress Release Technique
QINOpraktik 9
- PSYCH-K, Brain Gym (Educational Kinesiology), plus mer stressanpassade tekniker
QINOpraktik 10 - Tillämpad Energetic Syncronization Therapy (EST), finns ej att få i Sverige idag (bara hos oss).

2, Assisterat vid minst en QINOpraktik, steg 1 och 2 kurs.

3, Arbetat aktivt med QINOpraktik som sin huvudsyssla i minst 3 år
4, Gjort Minst 120 st behandlingar utöver de 60 som krävdes innan diplomeringen till QINOpraktikterapeut.
5, Gjort minst ytterligare 3 klinkdagar på skolan, under handledning (utöver de 2 som krävdes till Certifieringen)
6, Vara medlemmar i profesionella förbund och att de innehar en gedigen ansvarsförsäkring.
7, Genomfört minst 1 fördjupningskurs vart tredje år.

Till Mastercertifieringen:
Tentamen: snitt på 96% rätt. 2 tentor, en teoretisk och en praktisk

Intresserad av utbildningen? Klicka här för att komma till skolan
Till toppimage
image