Image
image
image
image 

QINOpraktisk behandling                                                                       Tillbaka till Svenska sidan

Syfte med behandling


Syftet med QINOpraktik är att undanröja störningar i kroppen, öka dynamiken och jämställa balans i kroppen, vare sig det handlar om en muskulär obalansen kring en led (framför allt ryggrad och höftregion)eller en mental blockering som hindar dig från att leva upp till din fulla potential. Att skapa balans i kroppen på alla plan är det primära syftet.

Balans mellan kroppshalvorna, mellan hjärnhalvorna, mellan höger och vänster sida, balans i livet, mental/emotionell balans, kort sagt: harmoni på alla plan i vår vardag. 


QINOpraktisk behandling

QINOpraktisk behandling innebär undersökning, behandling och förebyggande av funktionella störningar, smärtsyndrom och andra åkommor i rörelseapparaten.

Dysfunktion (icke funktion) i muskulatur, nerver och olika insignaler till hjärnan (proprioceptorer) skapar senare problem med lederna (främst ryggraden). En person som talade om vikten av väl fungerande leder var Hippokrates (ca 400 år f. kr.) vilken ansåg också att rörelseinskränkning leder till energi-blockeringar vilket i sin tur leder till smärta och obehag.

QINOpraktisk undersökningen innefattar palpation av mjuka vävnader och leder, allmän ortopedisk och neurologisk undersökning, hållningsanalys, dynamisk testning, muskeltestdiagnostik och ledrörelseförmåga och rörlighetstest. Utifrån fynden ges sedan en behandling för att normalisera den störda balansen. Denna dysfunktionella obalans kan vara muskulär eller rörlighetsmässig, men den kan lika väl vara energiblockeringar eller mentala rädslor/blockeringar som hindrar normalt energiflöde.

Terapeuten behandlar huvudorsak till ett problem eller en primär skada som denne anser rättar till ursprungsproblemet (den första dominobrickan
).
Detta betyder att vi verkligen letar efter den allra första dominobrickan, den som fäller nästa och så vidare tills den 11:e har ramlat och du får symptom.
Vi utgår från en helt annan infallsvinkel än andra terapeuter, läs mer här om varför och inte vad.

Vi fokuserar på varför du har det du har, inte på den 11:e dominobrickan och de symptom du söker oss. för. Det finns en hel kår av vita riddare som är bättre på att symptomjaga, och behandla än oss, så vi har valt en annan väg: att försöka hjälpa dig resa den första dominbrickan, den som fäller de andra. Men, om du är nöjd med att bara bibehålla dina nuvarande symptom eller nöjer dig med att "lära dig leva" med dina besvär, då är vi nog inte rätt intstans.

Behandlingen syftar till att aktivera den egna självläkande kraften, man startar en läkningsprocess som ska reparera skadan/obalansen.
En QINOpraktikerapeut ger inga generella behandlingar, utan all behandling skall vara motiverad av en diagnostiserad obalans/funktion.

De behandlingsmetoder som används är alla hämtade från: Osteopati, Kinesiologi, Kiropraktik (ej manipulation), Naprapati, NLP, EFT, Eye Movement Therapy och olika mjukdelstekniker, till exempel Massageterapi. Behandlingen är huvudsakligen inriktad på att återställa balans i kroopen, på många olika plan..
Behandlingen går ut på att skapa homeostas (jämvikt, balans) och aktivera människans självreglerande och självläkande kraft.


Behandlingstekniker:

En Diplomerad QINOpraktikterapeuten använder följande behandlingstekniker:

A. Soft tissue-teknik: Innefattar olika metoder (massageterapi, tryck, diverse kinesiologiska, osteopatiska och kiropraktiska tekniker, Syftet är att påverka kroppens mjukdelar; stärka försvagad muskulatur, försvaga hyperstark muskulatur, men också öka och stabilisera cirkulationen och minska spänningar.

B. Kraniosacral Kinesiologi (kommer från Osteopati): Återställande av rörligheten i kraniets suturer (sömmar). Skallens olika segment (kraniella ben) kan rubbas och fastna i fel läge och därigenom påverka hjärnhinnorna, hjärn- och ryggmärgsvätskan. Kraniell behandling

C.  Kinesiologi: Neurologisk- & Strukturell Kinesiologi


En Master of QINOpractic Medicine använder dessutom tekniker från:

D. Stress Release: Vi använder oss av avancerade Osteopatiska och kinesiologiska tekniker som har som avsikt att hjälpa din kropp lättare (och bättre) hantera stress.

E. Tillämpad Strain and Counterstrain

F. Tillämpad Engergetic Syncronization Technique,

G. Tillämpad NLP, EFT, Eye Movement Therapy, etc etc.

En stor del av QINOpraktisk behandling är den aktiv, dvs patienten/kunden är aktivt deltagande i behandling och tar eget ansvar för sitt problem och rehabilitering.
Kunderna/patienterna får hemövningar och allmänna råd som är individanpassat för deras specifika problem.

Till toppimage
image