Image
image
image
image


 

Vad behandlar en QINOpraktikterapeut                                                   Tillbaka till Svenska sidan

QINOpraktikterapeuten behandlar både problem i rörelseapparaten och mentala besvär.
När man kommer längre i sin utbildning, certifierad och Master arbetar vi mer och mer med mentala besvär/blockeringar

Exempel på vad som behandlas:


Värk i axlarna Nacksmärta    Utstrålning armar/ben
Nackspärr Frozen Shoulder Återkommande smärtor
Huvudvärk Migrän Tennis-/golfarmbåge
Öronsus/yrsel  Idrottsskador   Ryggskott/värk
Musarm Foglossningssmärtor Inkontinens
Stress Allmänna smärtor osv...

Men det viktigaste för en QINOpraktikterapeut är att arbeta tillsammans med patienten, att han/hon är en aktiv del av processen.
Hur bra man lyckas med sina patienter har ingenting med teknik att göra. Läkning sitter i förhållandet/relationen terapeut och patient.

Att utbilda patienter är A och O när det gäller behandlingsmässig framgång.


OBS: QINOpraktik kan inte hjälpa dig vid tillstånd som har ett namn eller en stämpel, dvs diagnostiserade sjukdomstillstånd. Det är emot Svensk lagstiftning för alternativterapeuter att behandla åkommor som inte har med rörelseapparaten att göra.
Vi behandlar således INTE sjukdomstillstånd. QINOpraktik kan inte bota sjukdomar.

QINOpraktik är heller inte att missta för kiropraktik. QINOpraktik använder inga kiropraktiska manipulationstekninker.
Svenska QINOpraktikskolan har ingen utbildning i kiropraktik eller lär INTE ut andra tekniker som skulle kunna misstolkas som kiropraktik.


En stor del av QINOpraktisk behandling är den aktiv, dvs patienten/kunden är aktivt deltagande i behandling och tar eget ansvar för sitt problem och rehabilitering.
Kunderna/patienterna får hemövningar och allmänna råd som är individanpassat för deras specifika problem.image
image